Home arrow Publicaties arrow Artikelen
Artikelen

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Oplopend ]

De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) is in 2005 gestart met de inventarisatie en documentatie van bakstenen keukens, ovens, stookplaatsen en oude drinkwateropslagsystemen, de zogenaamde ‘verborgen en vergeten monumenten’. Deze monumentjes worden doorgaans over het hoofd gezien ofschoon zij evenzeer tot het gebouwd erfgoed van Suriname behoren. Zij bevinden zich gewoonlijk op de achtererven van Paramaribo of zijn verborgen onder houten vloeren, waar hun bestaan nauwelijks meer bekend is, soms zelfs bij de bewoners niet.

Gepubliceerd in: Monumenten, jaargang 27 nr. 7/8 juli/augustus 2006

In dit artikel is de ontstaansgeschiedenis beschreven van het Timmerbedrijf Internaat (TIMIN) tot en met de Restauratiemaatschappij Suriname (REMAS).

Deze scriptie van Addick van Brakel is geschreven als een orientatie op het gebied van erfgoed management en archeologie in Suriname. Er wordt gebruikt gemaakt van het westerse perspectief op erfgoed management en archeologie en de consequenties daarvan op erfgoed beleid in Suriname.
In dit artikel worden de internationale ontwikkelingen met betrekking tot het plunderen en de ongeoorloofde handel in kunstwerken en andere cultureel erfgoed objecten ter discussie gesteld.
Scriptie van R. M. Nagtegaal, Paramaribo, stad voor een zondagse jurk?
“Onderzoek naar de waardering van inwoners van Paramaribo en bezoekers afkomstig uit Nederland voor het erfgoed van Suriname.” In deze scriptie staan  centraal, de uniekheid van de historische binnenstad van Paramaribo, de verschillende invloeden en de rol van het  erfgoedtoerisme uit Nederland.
In deze scriptie van Veronique Rellum worden de ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg in Suriname belicht. De plaatsing van de historische binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO komt aan de orde, het overheidsbeleid met betrekking tot monumentenzorg en een case study van de St. Elizabethschool I.
Op 29 oktober 2011 werden de graven van vier zeekapiteins uit Connecticut blootgelegd. De expeditie werd geleid door de historicus Bas Spek. De kapiteins kwamen in Suriname in de tijd van de bloeiende transatlantische driehoekshandel. Zij waren waarschijnlijk avonturiers op zoek naar welvaart. Ze zijn in Suriname gestorven en begraven en hoogst waarschijnlijk zijn zij ook houders van slaven geweest of hebben geparticipeerd in de mensenhandel.
De kreek in context, Een krachtenveldanalyse op basis van discoursen in het stroomgebied van de Sommelsdijcksekreek te Paramaribo, van Caroline Moore. "Dit onderzoek geeft een breed inzicht in de problematiek rond de ontwatering van een stroomgebied in Paramaribo. Met behulp van discourse analyse, een analyse die ervan uitgaat dat mensen verhaallijnen gebruiken waarmee ze de wereld om zich heen ordenen, zijn betrokken partijen in coalities geplaatst op basis van de manier waarop zij de problematiek benaderen. De gevonden discourse coalities zijn groepen actoren die dezelfde houding hebben ten opzichte van de kreek."
Scriptie van Stijn van de Kerkhof over de historische binnenstad van Paramaribo. Deze scriptie verschaft inzichten over het behoud van het gebouwd erfgoed van de binnenstad van Paramaribo. Het onderzoek richt zich op de factoren die van invloed zijn op de revitalisering en het behoud van de historische binnenstad van Paramaribo en de maatregelen die daartoe dienen te worden genomen. Als instrument voor de analyse wordt een SWOT-analyse gemaakt.
Master thesis van Maartje Rijkers, Cultureel erfgoed in Paramaribo: GOED voor iedereen? Een onderzoek naar het draagvlak voor het behoud van de historische binnenstad. Deze scriptie gaat over het behoud van de historische binnenstad van Paramaribo en de manier waarop de inwoners daar tegen aan kijken. Er wordt door middel van enqueteonderzoek een vergelijking gemaakt tussen de mening van jongeren en ouderen.
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Resultaten 1 - 10 van 15
spacer